+90 236 233 81 20

Bizi Arayın Konum

Çerez Politikası

Yeni Eklenen Ürünler

ÇEREZ POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. MESİR VERGİ DAİRESİ / 412 160 9471 VERGİ no ve 0732160947100001 MERSİS nolu Selimşahlar mah Burcu sok no.8 Şehsadeler /MANİSA adresinde mukim POLLYBOOT ÇİZME SAN TİC A.Ş nezdindeki kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin bilgilendirmenin yapılması amacıyla iş bu metin düzenlenmiştir.

KEP Adresi: pollyboot@hs01.kep.tr

E-Mail        : info@pollyboot.com.tr

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Siteyi ziyaretiniz kapsamında veya kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda Çerezler yoluyla toplanmaktadır ve aşağıdaki hukuki sebepleri ile işlenmektedir:

 

Zorunlu çerezler ile Site’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek amacıyla söz konusu olan veri işleme faaliyetleri “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri ile kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyetlerini gerçekleştirmek ve Veri Sorumlusu’ya pazarlama faaliyeti için açık rıza verdiyseniz kişisel verilerinizi birleştirerek pazarlama amacıyla kişisel veri işleme faaliyetleri ise yalnızca açık rızanız olması halinde açık rızanıza dayalı olarak gerçekleştirilmektedir

Toplanan kişisel verileriniz Kanun'un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 

Veri Sorumlusu olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, barındırma hizmet sağlayıcılarına (hosting servisleri), online banner gösterimi için hizmet sağlayıcılara (DMP, DSP), tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarabiliriz.

 

Site üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcı yurt dışında mukim Google tarafından sağlanmaktadır. Bu üçüncü parti çerezler, istatistiksel verilerin toplanmasını ve bu şekilde Site’nin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz Site’nin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlamak amacıyla yurt dışında mukim Google Inc. ile, açık rızanıza dayalı olarak paylaşılmaktadır.

Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
Veri Sorumlusu olarak sitemizde ve uygulamamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek

 • Site’nin analiz etmek, Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması
 • .
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
 •  
 • İzin Vermeniz Halinde Kullanılacak Çerezler:
  • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Bu reklamlar Veri Sorumlusu’ya ait dijital kanallardan gösterilebileceği gibi, 3. kişilere ait mecralarda da reklam gösterimi yapılabilecektir.

Pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek. Veri Sahibi’nin ayrıca kişisel verilerinin pazarlama amaçlarıyla işlenmesine yönelik Veri Sorumlusu’suna açık rıza vermiş olması halinde, burada bahsi geçen Kişisel Verileri de ilgili Aydınlatma Metni kapsamında diğer Kişisel Verileri ile birleştirilerek işlenebilecektir

Site’de Kullanılan Çerezler ve Saklama Süreleri
Aşağıda Site’da kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Site’da hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 

Çerez

Açıklama, Süre ve Tercihler

Süre

Pazar Analizi

Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Google analitikleri

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için  buraya tıklayabilirsiniz.

Çerezlerin Kontrolü
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

….

Uygulama Ergonomisi

Ziyaretçinin geldiği kaynağa uygun bir şekilde uygulama sayfalarının çözünürlüğünü sağlamak amacı ile kullanılır.

 

Çerezleri Devre Dışı Bırakma

İnternet tarayıcınızı çerezleri otomatik veya manuel olarak silmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca belirli çerezlerin yerleştirilemeyeceğini de belirtebilirsiniz. Başka bir seçenek, internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek her çerez yerleştirildiğinde bir mesaj almanızı sağlamaktır. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın Yardım bölümündeki talimatlara bakın. Tüm çerezler devre dışı bırakılırsa web sitemizin düzgün çalışmayabileceğini lütfen unutmayın.

Bazı tarayıcılardan çerezlere ilişkin ayarları yapabilmeniz adına bağlantılar aşağıdaki gibidir:

Adobe Analytics: https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

Google Adwords: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

 

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?


KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Siteden ulaşabileceğiniz Veri Sorumlusu Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Veri Sorumlusu Bilgileri

Sorularınız ve / veya yorumlarınız için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin:

 

 

Güçlü’de Kariyer

Üretim, pazarlama ve servis ekibimiz ile bir aile olmanın mutluluğunu yaşayarak ekibimize katılmak ister misiniz?

Kariyer Başvurusu
Teklif Alın

Tüm profesyonel ihtiyaçlarınız için firmamızdan teklif alarak güvenilir ve profesyonel hizmet alabilirsiniz.

Teklif Formu
Bizi Takip Edin

Güçlü İş Güvenliği 2021 ©Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin
';