+90 236 233 81 20

Bizi Arayın Konum

Aydınlatma Metni

Yeni Eklenen Ürünler

AYDINLATMA METNİ

ZİYARETÇİ

  1. Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. 412 106 3259 vergi no ve 0412020966400015 MERSİS nolu, Evrenos Mahallesi Evrenos Küme Evler No.85 Yunusemre / MANİSA adresinde mukim GÜÇLÜ İŞ GÜVENLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   nezdindeki kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin bilgilendirmenin yapılması amacıyla iş bu metin düzenlenmiştir.

2.Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebepler ve yöntemler

Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, mutlulugatikla.com sitesine girişiniz ile kişisel verileriniz internet uygulamaları, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar vb.) ve tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla  6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (3) ve (4) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Kategorisi

Açıklama

İşleme Amacı

Hukuki Sebebi[EKB1] 

 

İşlem Güvenliği

:

Çevrimiçi trafik bilgileri, IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, üyelik mevcutsa Şifre ve Parola Bilgileri Bilgisayar Ekran Kayıtları, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi

[EKB2] Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Konum

:

Lokasyon Bilgisi

                 

İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5.maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir.

3.Süre

Şirketimiz tarafından işlenen elektronik ticarete ilişkin herhangi bir kayıt bilgisi olması olması halinde bu kayıtlar, 5651 s. Kanun uyarınca 2(iki) yıl süre ile saklanmaktadır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirket tarafından veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında ilgili şartların varlığı halinde talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Mevzuat kapsamında madde 5/2’de yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun şekilde işlenenler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.


 5651 s. Kanun

Erişim sağlayıcının yükümlülükleri

             MADDE 6 – (1) Erişim sağlayıcı;

             a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle,

             b) Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla

 

Güçlü’de Kariyer

Üretim, pazarlama ve servis ekibimiz ile bir aile olmanın mutluluğunu yaşayarak ekibimize katılmak ister misiniz?

Kariyer Başvurusu
Teklif Alın

Tüm profesyonel ihtiyaçlarınız için firmamızdan teklif alarak güvenilir ve profesyonel hizmet alabilirsiniz.

Teklif Formu
Bizi Takip Edin

Güçlü İş Güvenliği 2021 ©Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin
';